Reproducció de les notes taquigràfi­ques preses el 26 d’abril de 1.912 en el curs de la de­claració prestada per l’iceberg durant el judici on se l’acusava de la destrucció i enfonsament del transatlàntic RMS Titanic i de 1.515 homicidis

Va ser en defensa pròpia, Senyoria. Ho sento. Ho sento moltíssim.

Share on FacebookTweet about this on Twitter